Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

klasikgitarkonservatuarbuzikimandolinindexkemandersiarmonibaglamabasgitarbethowencellodersidizzelektrogitarfranzgeorgegitarklarnet
computer monitor

Kurslarımızı İnceleyin...Dersler Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın...

Kurslarımız Keman Dersi , Gitar Dersi , Piyano Dersi , Viyola , Konservatuara Hazırlık Eğitimi , Şan Eğitimi , Çello Dersi , Bas Gitar Dersi , Bağlama Dersi ,

Kanun

blog post image

 

Ünlü bilgin Farabi’nin telli çalgılardan yola çıkarak icat ettiği düşünülen bir müzik enstrümanıdır. Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde orkestraların vazgeçilmezi,hoş bir sese ve tınıya sahip gözde çalgılarındandır. Ülkelere göre ve müzik seçimlerine göre kanunlarda değişen tek şey tel sayısıdır. Bu da tınıyı ya da tonlamaları hiçbir şekilde etkilemez. Yalnızca müzisyene daha fazla seçenek sunmaktadır. Dik ve yamuk bir gövdeye sahip olan bu enstrüman ahşap olarak üretilmektedir. Kanuni Hacı Arif Bey ve eserleri sayesinde dikkat çeken enstrüman Arif Bey sayesinde günümüzdeki önemini kazanmıştır. Kanun, 3.5 oktavlık bir ses aralığına ve genişliğine sahiptir. Bu özelliğiyle de farkını ortaya koymayı başarmıştır… Kanunda farklı 4 bölüm mevcuttur. Farklı bölümler seskonusunda enstrümana ayrı bir ahenk ve tını kazandırmaktadır. Tarihi geçmişine bakacak olursak özellikle saraylarda kullanılan kanun, kadınların da o dönemlerde çalması ve eserlerini sunması sebebiyle estetik bir görüntü kazanmıştır.Kanun Türkiye’de genelde 26 sestir. Her seste 3 tel vardır. Kanun istenirse 27, 28, 29, 30, 32 ve 34 ses olarak çoğaltılabilir. Bunun en güzel örneği Paris’te Klasik Arap Müziği icracısı ve aynı zamanda Dünya müziklerini araştıran sanatçı, Julyen (Jelaleddin) Weys’ de bulunmaktadır.Yine San Francisco, PASHA Müzikli restoran sahibi, Celalettin Tektaş’ da Sedef işlemeli kanunlardan, nadide bir örnek bulunmaktadır. Kanunda, bir tam ses 7,9,10 parçaya (komaya) bölünebilir. Böylece bütün dünya müzikleri kolaylıkla icra edilebilir. Enstrümanda, aynı telin daha tiz ya da daha pes ses çıkarmasını sağlamak için başka hiç bir telli çalgıda bulunmayan bir mandal düzeneği vardır. Burgulardan hemen önceki dip eşiklere bitişik olarak sıralanan ve tellerin hemen altında bulunan küçük mandallardan her biri kaldırılıp indirilerek tellerin tiz ya da pes ses vermesi sağlanır. Tellerin çoğuna metalden yapılmış ortalama dokuz mandal yerleştirilir. Kanun oturarak yada bağdaş kurarak çalınır. Bunun için iki diz üzerine yatay olarak koyulur. Her iki elin işaret parmağına takılan metal yüzüklere sokulan iki mızrapla tellere dokunularak çalınır. Mandalı indirmek yada kaldırmak gerektiğinde, sağ el ile çalma işi sürdürülürken sol elle mandalın konumudeğiştirilir. Mızraplar bağa, fildişi ya da boynuz gibi maddelerden yapılır. Kanun çalan sanatçıya kanuni denir.Günümüzdeki klasik Türk müziği topluluklarının vazgeçilmez çalgılarından olan kanun, gerek akordunun kolay bozulmaması gerek tel sayısının çok olması nedeniyle, değişmez sesli akort çalgısı olarak kabul edilir; öteki tüm çalgıların akordu kanununkine uydurulur.